Kinderdagverblijf de Krakeling is al 35 jaar de alternatieve kinderopvang in Utrecht.

Altijd al willen weten wat er speelt op de kinderopvang? Hoe je eigen kind zich samen met andere kinderen ontwikkelt? Door samen, in een professionele setting, met andere ouders dit kinderdagverblijf te runnen is deze vorm van opvang een betrouwbaar en goedkoper alternatief ten opzichte van een normale crèche. Naast de richtlijnen van de GG&GD heb je als ouder meer invloed op de manier waarop de opvang wordt geregeld. Kortom meer betrokkenheid. Wel zo fijn!

Wil jij samen met andere ouders betrokken zijn bij de dagopvang van je kind? En maak jij graag wat tijd vrij om de opvang van je kind betaalbaar te houden? Dan is ouderparticipatiecrèche De Krakeling echt iets voor jou!

Meld je hier aan!

Een kijkje nemen?

Wil jij de Krakeling ervaren? Wees welkom voor een rondleiding.

 

Laat je voorlichten over de Krakeling en de werking van het ouderparticipatie-principe. Meld je aan voor een rondleiding door het aanmeldformulier in te vullen.

Locatie

Bekkerstraat 24, Utrecht – in de wijk Wittevrouwen.

Onze binnenruimte is professioneel ingericht en veel ruimer dan andere kinderdagverblijven. Er is ruimte voor de kleintjes om te kruipen en voor de grote om te fietsen of te rennen. Voor de kleintjes die tussen de middag nog slapen zijn er drie aparte slaapkamers met ledikantjes. Onze besloten buitenruimte ligt in de Bikkershof, een binnentuin met speelweide, kippen speeltoestellen en natuurlijk ook een zandbak. Kom eens langs en proef de sfeer!

tarieven

Voor 2,49 Euro/uur de beste opvang.

Dit tarief is inclusief fruit en drinken. Brood of (fles)voeding en luiers neem je zelf mee. Wat ook in de prijs is inbegrepen zijn de gezellige borrels en het jaarlijkse 3-daagse Krakelkamp in Baarn! We rekenen met dagdelen. Een dagdeel, een middag of ochtend, kost 11,20 Euro. Vijf dagdelen brengen kost 245,- Euro per maand. Van die vijf dagdelen is er één dagdeel daarop je zelf draait. Extra brengen kan op incidentele basis en kost 15 Euro per dagdeel.

Nog minder betalen dankzij de Kinderopvangtoeslag.

De Krakeling is een geregistreerde kinderopvang en de kosten vallen daarom binnen de Wet Kinderopvang. Heb je betaald werk? Dan kom je in aanmerking voor de ‘kinderopvangtoeslag’ van de Belastingdienst. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen. Heb je een laag inkomen, dan betaal je nog minder dan de 245,- Euro per maand. Heb je een gemiddeld hoog gezinsinkomen, dan ontvang je weinig tot geen toeslag, maar betaal je nog altijd minder dan bij een reguliere kinderopvang.

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Je kan je kind hele dagen brengen maar ook een dag deel (ochtend of middag) behoort tot de mogelijkheden. In het weekend heb je (op inschrijving) toegang tot de crèche. Handig voor verjaardagen of andere activiteiten! In de zomer- en kerstvakantie wordt er in overleg een alternatief rooster gemaakt om zoveel mogelijk aan ieders opvangbehoefte te kunnen voldoen.

Hoe werkt het?

De Krakeling is een ouderparticipatiecrèche en draait volledig op de inzet van ouders. De tijd die je als ouder investeert, komt helemaal ten goede aan je eigen kind én de kinderen van andere Krakeling ouders. Samen creëren we een veilige en vertrouwde omgeving voor onze kinderen. En een leerzame en gezellige omgeving voor elkaar.

Opvang

Per dagdeel zorgen 2 of 3 vaders en moeders voor 7 tot 13 kindjes. Gemiddeld zijn er 10 kindjes per dagdeel en 3 a 4 draaiers aanwezig, want naast de ouders wordt er vaak met hulp van een vrijwilliger en/of een stagiaire gedraaid. Ze organiseren samen verschillende activiteiten, zoals buiten spelen in de Bikkershof, knutselen, dansen, voorlezen of met z’n allen naar de speeltuin.

Dagindeling

08.00 uur   Openen
10.00 uur   Fruit eten en drinken (biologisch)
11.30 uur   Boterhammen en melk
12.30 uur   Overdracht ochtendploeg/middagploeg
14.30 uur   Boterhammen en melk
16.00 uur   Fruit eten en drinken
17.30 uur   Sluiten

Elk dagdeel heeft ook een aantal huishoudelijke taken om de Krakeling schoon en veilig te houden. Denk bijvoorbeeld aan lakentjes wassen en speelkussens schoonmaken.

Bestuur

De ouder of verzorger die niet meedraait in de opvang heeft de belangrijke taak om te zorgen dat op de achtergrond alles soepel loopt. De taken zijn verdeeld over tien commissies:

 • Algemene commissie
 • Kascontrolecommissie
 • Intake-, rooster- & bijplaatsingscommissie
 • Huisvestingscommissie
 • Draai- & veiligheidscommissie
 • Kindercommissie
 • Onderhouds-, tuin- & schoonmaakcommissie
 • Vrijwilligers- & stagecommissie
 • Ontspannings- & inkoopcommissie
 • Communicatiecommissie

We organiseren regelmatig bijeenkomsten zoals algemene ledenvergaderingen, kinderrondes waarin de kinderen individueel besproken worden, hoe-draaien-wij avonden waarin de pedagogische aanpak centraal staat, en de schoonmaak- en klusweekenden. En om al die inspanning af te wisselen met de nodige ontspanning houden we regelmatig een borrel en gaan we jaarlijks op Krakelkamp.

Veiligheid

De Krakeling voldoet aan de eisen die GG&GD en brandweer stellen aan een erkend kinderdagverblijf. Hier wordt jaarlijks op toegezien. Daarnaast doet iedere ouder een cursus kinder EHBO en moet iedereen die bij de opvang betrokken is een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Over ons

Wij zijn er trots op dat De Krakeling al meer dan 35 jaar kinderopvang biedt met bijzondere voordelen voor ouder en kind. De betrokkenheid bij het vormgeven van het pedagogisch beleid, bij de organisatie en bij de ontwikkeling van je kind maakt dat De Krakeling een zeldzaam alternatief is voor de commerciële kinderopvang.

Bijzonder

De Krakeling is bijzonder omdat:

 • Je ervaart hoe je kind zich in een andere omgeving met andere kinderen gedraagt
 • Je ziet hoe andere ouders met jouw kind omgaan en hoe je kind daarop reageert
 • Je een klankbord hebt bij andere ouders over de opvoeding van je kind
 • Er ook vaders zijn die de opvang doen
 • Je een band opbouwt met mensen die in dezelfde fase van de opvoeding zitten

Ouders aan
       het woord

Xavier (Ontwerper),

Vader van Anna (2) en Juliette (0)

"De Krakeling is een soort familie voor ons geworden. Anna voelt zich hier thuis en het is erg leuk om haar ontwikkeling te zien tussen de andere kinderen, iets wat je bij een andere kinderdagopvang minder meemaakt."

Esther (Therapeute)

Moeder van Sien (3)

“Het is fijn om samen met andere ouders je kind op te voeden. Je leert veel van elkaar. Je ziet bijvoorbeeld hoe een andere ouder met jouw kind omgaat en andersom. En je kent ook alle kinderen en hun ouders.”

Vraag en
    Antwoord

1. Wat is een ouderparticipatiecrèche?

In een ouderparticipatiecreche (OPC) zorgen betrokken moeders en vaders in verenigingsverband voor elkaars kinderen. In een gehuurde ruimte met een vast rooster tegen een kostendekkend tarief. Oftewel de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen, het beleid en de hele organisatie van de crèche.

2. Is de Krakeling erkend?

Ja, we staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en we worden gecontroleerd door de GG&GD en brandweer.

3. Waarom zou ik voor De Krakeling kiezen?

De directe betrokkenheid bij je kind maakt dat je goed zicht hebt op de ontwikkeling van je kind en die van andere kinderen. Van de andere ouders krijg je bruikbare tips en zo sta je er niet alleen voor. De kinderen op de Krakeling ervaren het als een zeer prettige omgeving. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat ze sterkere sociale kwaliteiten ontwikkelen. Vooral jonge kinderen hechten beter als zij samen met de ouder op de crèche zijn en als ze wat ouder worden zijn ook de ouders van vriendjes en vriendinnetjes minder vreemd dan professionele leidsters op een reguliere crèche.

4. Hoeveel kinderen zijn er op De Krakeling?

Er zijn per dagdeel tussen de 9 en 13 kinderen. In totaal zijn er nu op De Krakeling 24 kinderen.

5. Wat zijn de kosten?

De kosten voor de opvang bij de Krakeling zijn ongeveer 70% lager dan op een regulier kinderdagverblijf. Door de actieve bijdrage van alle ouders kunnen deze kosten zo laag blijven. Vanwege het principe ‘ouderparticipatie’ is de bijdrage in tijd groter. Het kost 45 euro per maand / per dagdeel. Als je vier dagdelen brengt en een dagdeel draait, dan betaal je 5 X 45 euro = 225 euro. (Een uur kost 2,31 euro)

Omdat we een erkend Kinderdagverblijf zijn kan je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Hiervoor heb je het Uittreksel Register Kinderopvang Utrecht nodig.

6. Hoe vaak en wanneer kan ik mij kind(eren) brengen?

Je kan je kind vanaf 6 maanden brengen. De dagen zijn afhankelijk van beschikbaarheid van brengdagen en draaidag. In totaal kan je je kind 2,5 dag brengen. Dit zijn 4 dagdelen brengen en één draaidagdeel waar je samen met je kind draait . Alle ouders hebben voor henzelf en hun kinderen specifieke wensen. Je maakt meer kans op een plek, als je flexibel bent in een dagdeel dat je kunt draaien- en flexibel in de dagdelen dat je opvang wilt voor je kind.

Het is ook mogelijk om je kind meer dan 4 dagdelen te brengen, maar dan moet je een extra dagdeel draaien. Dus je zou ook twee kinderen 4 dagdelen kunnen brengen, als je twee dagdelen draait.

7. Hoe ziet een dag op De Krakeling eruit?

8.00 uur open

10.00 uur fruit eten en drinken (biologisch), verzorgd door De Krakeling

11.30 uur eigen lunch en melk

12.30 uur overdracht

14.30 uur eigen lunch en melk

16.00 uur fruit eten en drinken (biologisch), verzorgd door De Krakeling

17.30 uur sluiten

Je kunt zelf bepalen wanneer je kind gaat slapen. Ook worden er verschillende activiteiten met de kinderen gedaan, zoals buiten spelen in de Bikkershof, knutselen, dansen, voorlezen etc.

8. Moet ik ervaring hebben met kinderen om te kunnen draaien?

Nee, je moet vooral je enthousiasme meenemen.

9. Hoeveel tijd gaat het me kosten?

Het idee is dat één ouder draait (4 uur in de week) en de ander ouder in een commissie zit. De tijd dat je hieraan besteed is afhankelijk van de commissie. Daarnaast hebben we een aantal vergaderingen in het jaar.

Voor een twee ouder gezin, met één kind op de Krakeling, bedraagt deze ouderbijdrage in tijd gemiddeld 5 uur per week.

 

10. Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger of stagiair?

De Krakeling is een erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen. We werken met zowel stagiairs als vrijwilligers.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een email naar vrijwilligers@kdvdekrakeling.nl

Aanmelden

Kom eens langs en ervaar De Krakeling! Meld je aan voor een rondleiding door het aanmeldformulier in te vullen.

We hebben plaats voor kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar.

Als je het aanmeldformulier invult, ontvang je van de intakecommissie zo snel mogelijk een bericht voor een gesprek en/of over de kans dat je wensen bij De Krakeling kunnen worden vervuld. Natuurlijk verandert er voortdurend van alles in je leven, werk en persoonlijke omstandigheden. Mochten er wat veranderen in je situatie, dan horen we het graag zo spoedig mogelijk en kijken we opnieuw naar het rooster hoe dit past.

contact

Kinderdagverblijf de Krakeling is gevestigd in de wijk Wittevrouwen in Utrecht-Oost. Kom eens langs en proef de sfeer! Meld je aan door het aanmeldformulier in te vullen.

 

 

Adres

Bekkerstraat 24

Wittevrouwen

3572 SH Utrecht

Telefoon

030 271 20 34

LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG

Klik hier voor onze pagina in het LRKP en onze inspectie-
rapporten.